ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ωδείον Κέρκυρας από το 1894

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ωδείον Κέρκυρας - ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Χυτήρης

Ωδείον Κέρκυρας - ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σπυρίδων Σκιαδόπουλος

Ωδείον Κέρκυρας - ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Βραδής

Ωδείον Κέρκυρας - ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΑΜΙΑΣ

Αρσένιος Γρίμμας

Ωδείον Κέρκυρας - ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΦΟΡΟΣ ΣΧΟΛΩΝ

Αλέξανδρος Βάβουλης

Ωδείον Κέρκυρας - ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ

Ζήκος Ευάγγελος

Ωδείον Κέρκυρας - ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Σωκράτης Σκιαδόπουλος

Ωδείον Κέρκυρας - ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Χαρίλαος Αλαμάνος,
Μάρκος Ααρών