ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ωδείον Κέρκυρας από το 1894

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ωδείον Κέρκυρας - ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Βραδής

Ωδείον Κέρκυρας - ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αλέξανδρος Βάβουλης

Ωδείον Κέρκυρας - ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ευάγγελος Ζήκος

Ωδείον Κέρκυρας - ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΑΜΙΑΣ

Αρσένιος Γρίμμας

Ωδείον Κέρκυρας - ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΦΟΡΟΣ ΣΧΟΛΩΝ

Γεώργιος Μάμαλος

Ωδείον Κέρκυρας - ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ

Δημήτριος Καρύδης

Ωδείον Κέρκυρας - ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Δημήτριος Απέργης

Ωδείον Κέρκυρας - ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Χαρίλαος Αλαμάνος,
Μάρκος Ααρών