ΣΧΟΛΕΣ & ΤΜΗΜΑΤΑ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1894
Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών
Βραβείο Ένωσης Ελλήνων Θεατρικών & Μουσικών Κριτικών
 Ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
ΣΧΟΛΕΣ & ΤΜΗΜΑΤΑ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1894
Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών
Βραβείο Ένωσης Ελλήνων Θεατρικών & Μουσικών Κριτικών
 Ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα